Service og filterskift

SERVICE OG FILTERSKIFT

& 2017  & 2018

SERVICE


Et Optivex ventilationsaggregat er konstrueret med henblik på et absolut minimum af vedligeholdelse. Uden vedligeholdelse reduceres anlæggets ydelse og levetid. Det er imidlertid enkelt og hurtig selv at udføre dette arbejde.


Filtre bør tilses og evt. skiftes 1-2 gang årlig, når enheden afgiver Filteralarm. Intervallerne mellem filterskift vil være afhængig af luftmængden samt luftforureningsniveauet i det område hvor du bor. Overhold filterskiftet, så du får det maksimale ud af dit ventilationssystem og sikrer den mest optimale og økonomiske drift.


Afhængig af tilsmudsningsgrad bør aggregatets varmeveksler rengøres hvert andet eller tredje år. Dette er relativ enkel operation som du selv kan udføre. En grundig vejledning findes i aggregatets betjeningsvejledning.


Såfremt du har spørgsmål til filterskift eller rengøring af varmeveksler, er du velkommen til at kontakte vores serviceafdeling. Hvis du ikke selv ønsker at udføre dette arbejde, kan du bestille et besøg af vores serviceteam.


FILTERSKIFT


Et rent filter er din bedste garanti for optimal funktion af dit Optivex anlæg og er med til at sikre:

-En høj virkningsgrad

-Et lavt energiforbrug

-Et godt indeklima i din bolig

-Beskyttelse af anlægget

 

Alle Optivex filtre overholder kravene i den nye filternorm DS/EN 779:2012

Standardfiltrene, der anvendes i Optivex ventilationsaggregater, er klasse M5 (tidligere kaldet F5) til indblæsningsluft og afkastsluft. Et M5-filter har en gennemsnitslig virkningsgrad på mellem 40 og 60 % over for partikler, der er større end 0,4 μm.


Standard filtersæt (sæt med to stk. M5-filtre):

Optivex M5-Standard - PFS-5/5-430-220-44


Hvis du eller medlemmer af din familie lider af allergi, bør i vælge et pollenfiltersæt, der effektivt filtrerer pollen fra – et så kaldt F7-filter. Vores F7-filter har en gennemsnitslig virkningsgrad på mellem 80 og 90 % over for partikler der er større end 0,4 μm. Afkastluftfiltret påvirker ikke indeklimaets kvalitet, så det kan forblive klasse M5.


Pollen filtersæt (sæt med et M5 og et F7-filter)

Optivex F7 – Pollenfilter - PFS-5/7-430-220-44


Optivex originalfiltre har op til 50% større filterareal end kopifiltre. Dette ses af den meget tætte plissering.

OBS! Garanti er kun gældende såfremt filterskift overholdes og originale Optivex-filtre anvendes.                                     Originalfilter                                                                  Kopifilter


KONTAKT OS

Træffes oftest på kontoret på fredage.

Tlf. 40 72 72 80

  Ambolten 24,

  6000 Kolding

OM OS

Boligvex er specialist i boligventilation.

Vi tilbyder totalløsning med aggregat, projektering, montage og indregulering udført af fagfolk.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.