Entalpi

ENTALPI

& 2017  & 2018

Vand i dampform        Varme        Gasser/forurening      Lugt

SÅDAN VIRKER ENTALPIVEKSLEREN


Paul Wärmerückgewinnung GmbH har i samarbejde den membranproducenten dPoint Technologies udviklet en entalpi-varmeveksler (ERV) som ud over en høj varmegenvinding også er i stand til at genvinde fugt.


Entalpiveksleren er i stand til at overføre fugt fra udsugningsluften til den friske indblæsningsluft. Denne seneste generation af varmevekslere er en såkaldt entalpiveksler med en polymer membran som adskillelse af luftstrømmene fra indblæsning og udsugning.


Til transport af fugtighed anvendes det grundlæggende fysiske princip osmose af damp gennem en porestruktur i form en særlig polymer membran. Polymeren er takket være sin særlige, antimikrobielle belægning uigennemtrængelig for alle slags mikrober, skimmel, bakterier m. m. hvilket også bevirker at lugt ikke kan overføres til indblæsningsluften. Membranen i entalpiveksleren fra Paul er udviklet og patenteret af dPoint Technologies.


Anlægget opererer uden kondensering i varmeveksleren. I vinterhalvåret overføres således ikke kun varme fra udsugningsluften til indblæsningsluften, men derimod også op til 65% af den fugt der findes i udsugningsluften.

 

Returnering af fugten sikrer at indeklimaet i vintersæsonen ikke bliver så tørt som det vil blive i et standardanlæg. Fugtniveauet i boligen kan således holdes 4-6% højere end ved et standardanlæg.


Den højere relative luftfugtighed reducerer risikoen for revnedannelser i al træværk – dvs. gulve, møbler m.v.


I sommerhalvåret modvirker anlægget indblæsning af fugtig varm luft hvilket resulterer i en sænkning af den relative fugtighed i boligen. Dette bevirker at varmen i boligen vil føles mindre generende idet tør varme føles behageligere end fugtig varme.


Udsugnings- og indblæsningsluften forbliver altid totalt adskilte hvorfor der ikke overføres dårlig lugt eller forurening til indblæsningsluften. Entalpiveksleren er testet og godkendt af Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Institut für Umwelthygiene und ToxkologiePAUL er en af Europas førende producenter af varmevekslere til varmegenvindingsaggregater.

Med fokus på kvalitet og innovation har PAUL siden starten af 90'erne udviklet stadig mere effektive varmevekslere til boligventilation. Sidste skud på stammen er entalpiveksleren ERV.

 

Canadiske dPoint Technologies har udviklet og patenteret den polymere membran som muliggør fugtgenvinding i entalpiveksleren ERV. dPoint har siden 2010 produceret og solgt over 1,6 millioner. m2 af denne membran. dPoint hører, som PAUL, til Zehnder Group

KONTAKT OS

Træffes oftest på kontoret på fredage.

Tlf. 40 72 72 80

  Ambolten 24,

  6000 Kolding

OM OS

Boligvex er specialist i boligventilation.

Vi tilbyder totalløsning med aggregat, projektering, montage og indregulering udført af fagfolk.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.