Fordele ved entalpi

& 2017 & 2018

FORDELE VED ENTALPI

INDEKLIMA

 

Optivex ERV med entalpifunktion giver husets beboere en række mærkbare fordele sammenlignet med markedets standardanlæg med traditionel udtørrende modstrømsveksler.

 

•Optimalt indeklima – 100% automatisk styring og regulering af ventilation med indbyggede fugt og temperaturfølere som via styringsenhed sikrer optimal ventilation døgnet rundt, 365 dage/år.

 

•Optimal luftfugtighed 40-60% (ved almindeligt beboelsesmønster) som anbefalet af Astma-Allergi-Danmark.

 

•Ingen udtørring af slimhinder – Også i vinterhalvåret holdes luftfugtighed konstant i komfortzonen hvilket modvirker irritation i øjne, næse og hals.

 

•Reduceret udtørring af materialer - Kontrolleret nedbringelse af fugtniveau i huset kan modvirke svindrevner og udtørringsskader på byggeri, byggematerialer, inventar, massivtræs-møbler m.m.

 

•Garanti på trægulve opretholdes – Gulvbranchen oplyser at garanti på trægulve bortfalder såfremt den relative luftfugtighed kommer under 35%.

 

ØKONOMI

Optivex ERV giver i kraft af entalpivekslerens evne til at genvinde både varme og fugt en fremragende driftsøkonomi. Hertil kommer at entalpifunktionen i væsentlig grad eliminerer behovet for omkostningsfordyrende frostsikring og afisningsdrift.

 

•Reducering af omkostninger til opvarmning – optil 15% højere varme- og energigenvinding i forhold til standardanlæg.

 

•Op til 2400 kWh højere varmegenvinding – svarende til en årlig besparelse på 1.500 – 4.500 kr. årlig afhængig af energikilde.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

OM OS

Boligvex er specialist i boligventilation.

Vi tilbyder totalløsning med aggregat, projektering, montage og indregulering udført af fagfolk.

KONTAKT OS

Træffes oftest på kontoret på fredage.

Tlf. 40 72 72 80

Ambolten 24,

6000 Kolding

© Copyright 2015. All Rights Reserved.