Fordele ved entalpi

FORDELE VED ENTALPI

& 2017  & 2018

INDEKLIMA


Optivex ERV med entalpifunktion giver husets beboere en række mærkbare fordele sammenlignet med markedets standardanlæg med traditionel udtørrende modstrømsveksler.


•Optimalt indeklima – 100% automatisk styring og regulering af ventilation med indbyggede fugt og temperaturfølere som via styringsenhed sikrer optimal ventilation døgnet rundt, 365 dage/år.


•Optimal luftfugtighed 40-60% (ved almindeligt beboelsesmønster) som anbefalet af Astma-Allergi-Danmark.


•Ingen udtørring af slimhinder – Også i vinterhalvåret holdes luftfugtighed konstant i komfortzonen hvilket modvirker irritation i øjne, næse og hals.


•Reduceret udtørring af materialer - Kontrolleret nedbringelse af fugtniveau i huset kan modvirke svindrevner og udtørringsskader på byggeri, byggematerialer, inventar, massivtræs-møbler m.m.


•Garanti på trægulve opretholdes – Gulvbranchen oplyser at garanti på trægulve bortfalder såfremt den relative luftfugtighed kommer under 35%.


ØKONOMI

Optivex ERV giver i kraft af entalpivekslerens evne til at genvinde både varme og fugt en fremragende driftsøkonomi. Hertil kommer at entalpifunktionen i væsentlig grad eliminerer behovet for omkostningsfordyrende frostsikring og afisningsdrift.


•Reducering af omkostninger til opvarmning – optil 15% højere varme- og energigenvinding i forhold til standardanlæg.


•Op til 2400 kWh højere varmegenvinding – svarende til en årlig besparelse på 1.500 – 4.500 kr. årlig afhængig af energikilde.


.
KONTAKT OS

Træffes oftest på kontoret på fredage.

Tlf. 40 72 72 80

  Ambolten 24,

  6000 Kolding

OM OS

Boligvex er specialist i boligventilation.

Vi tilbyder totalløsning med aggregat, projektering, montage og indregulering udført af fagfolk.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.